Kliknij, by zgłosić zlecenie naprawy sprzętu


Nintendo Wii

Ofe­ru­jemy ser­wis i naprawę konsoli NINTENDO Wii a w tym mię­dzy innymi:

  • reballing układu graficznego oraz CPU
  • wymianę ele­men­tów kon­soli takich jak: obu­dowy, przyciski,
  • naprawa zasi­la­nia
  • wymiana napędu DVD-ROM
  • wymiana gniazda karty– SLOT CARD
  • napra­wiamy kon­sole po BRICK’ach